arts en auto 1‘Woorden van bardo’ is het blog dat ik, Christiaan Rhodius, maandelijks schrijf. Ik ben specialist ouderengeneeskunde en werkzaam als arts palliatieve geneeskunde in Bardo Hospice en het Spaarne Gasthuis.

In mijn werk spreek ik mensen op een kwetsbaar moment in hun leven, namelijk als hun ziekte ongeneeslijk blijkt te zijn en ze op enig moment zullen komen te overlijden; soms is het overlijden nabij, maar soms ligt het ook nog ver in de toekomst. Deze ontmoetingen zijn intense momenten voor zowel patiënt, diens naasten als ook voor mij als arts.

Eerst hield ik voor mezelf een dagboek bij met daarin aantekeningen over deze ontmoetingen; over wat me opviel, wat ik lastig vond of me bij bleef, wat ik een volgende keer anders zou doen en meer van dit soort dingen. Het schrijven gaf me rust en overzicht, het was een manier van persoonlijke reflectie. Op een gegeven moment heb ik een gesprekspartner mijn reflectie in een meer verhalende vorm laten lezen. Zij kon zich niet alleen vinden in wat ik geschreven had, maar vertelde dat het lezen haar ook rust gaf. Ze liet het ook aan anderen lezen en spoorde me aan dit vaker te doen. En zo geschiedde. Ik schreef en liet het andere patiënten lezen. Keer op keer werd ik verrast door positieve reacties en werd ik aangespoord door te gaan. Het blog is het resultaat van die ervaringen.

Bardo komt uit het Tibetaans Boeddhisme en betekent letterlijk ‘tussen twee’, waarbij het slaat op de overgangsfase tussen het leven en dood. Voor mij lijkt de dood nog ver weg en dus kan ik leren van hen voor wie de dood dichterbij is. Met het blog probeer ik woorden te geven aan ontmoetingen vanuit bardo, ‘woorden van bardo’.

Samen oplopen

De beschreven personen krijgen de blogs te lezen en met hun instemming wordt het blog gepubliceerd. Samen besluiten of we eigen of verzonnen namen gebruiken. Als iemand geen uitspraak meer kan of wil doen over het blog wordt er met naasten overlegd over publicatie.

Ik ben dankbaar voor een ieder met wie ik op mocht lopen in de laatste fase van het leven. Dank ook aan hen die mij bij het schrijven hebben ondersteund.

Ik hoop van harte dat het lezen van het blog het leven verrijkt en kleur geeft.

Christiaan Rhodius, arts palliatieve geneeskunde, juni 2016

 

Interviews met Christiaan Rhodius:

Agora april 2016

Arts en auto november 2016