Bardo ontvangt eindejaarsdonatie van Millenaar & van Schaik bv

Afgelopen week werd Bardo onverwacht blij verrast met een bezoek van directeuren Ad Hoefkens en Dirk-Jan van Schaik. Namens hun bedrijf Millenaar & Van Schaik Transport boden zij Simone Koops-Ouwerkerk, directeur-bestuurder van Bardo, een cheque aan van maar liefst € 3.500,- .

“In deze tijd met een enorme impact van de Corona crisis kunnen zieke mensen en de zwakkeren in de samenleving wel een steun in de rug gebruiken”, licht Dirk-Jan van Schaik toe. Dat betekende voor ons een andere manier van denken in deze eindejaarsperiode. Het bedrag dat we normaal besteden aan relatiegeschenken gaat nu naar goede doelen. Daar is Bardo er één van.”

Ad Hoefkens vult aan: “Waarom Bardo?. Wij zijn een bedrijf in Oude Meer, Bardo is in Hoofddorp gevestigd. Beide zijn we verbonden aan de Haarlemmermeer, dan ligt het voor de hand dat we naar doelen hebben gekeken met een maatschappelijke inbedding in onze regio.”

Simone Koops-Ouwerkerk is blij verrast met de gift.. “Daarmee  kunnen wij investeringen doen, die het verblijf van onze patiënten zo comfortabel mogelijk maken. We doen dat met een team van 32 beroepskrachten en ruim 140 vrijwilligers dat zich ondanks de beperkingen onverminderd inzet voor de continue zorg van Bardo. Dankzij donaties kunnen wij een warme omgeving realiseren voor onze patiënten, naasten en bezoekers. Ook namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Bardo heel hartelijk dank.”