Vrijwilligers

Bij Bardo werken we met ruim 170 vrijwilligers. Zij dragen allemaal op hun eigen manier hun steentje bij. Zo zijn er zorgvrijwilligers die ondersteunen met de zorgtaken in het hospice. Andere vrijwilligers koken de dagmaaltijden of onderhouden de huiskamer of de tuin. Sommigen zijn gastvrouw of gastheer en werken bij de receptie. Weer anderen zijn verantwoordelijk voor de tuin of helpen met de zorg thuis.

 

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze organisatie en brengen veel sfeer, warmte en gezelligheid. Ze geven extra aandacht aan onze gasten en doen dit altijd met respect en op gepaste afstand.

Bij Bardo werken professionals en vrijwilligers samen in een team. De (zorg)vrijwilligers worden opgeleid voor hun taken in het hospice en voor ondersteuning thuis. Zij worden daarbij begeleid door twee coördinatoren vrijwilligers. Dankzij de toewijding en inzet van onze vrijwilligers kan Bardo zorg op maat bieden.

Vrijwilliger worden

Iedereen die zich naast zijn werk en/of gezin wil inzetten voor ernstig zieke mensen kan bij ons vrijwilliger worden. Je hoeft hiervoor geen ervaring in de zorg te hebben. Een evenwichtige persoonlijkheid, levenservaring, flexibiliteit en aandacht voor anderen zijn de voornaamste kwaliteiten die we van jou vragen.

De inzet die wij van jou als vrijwilliger verwachten, verschilt en is onder meer afhankelijk van jouw voorkeur, ervaring en tijd. Je krijgt van ons een passende opleiding inclusief bijscholingen, workshops en themabijeenkomsten. Twee coördinatoren begeleiden onze vrijwilligers en geven je de nodige informatie en instructies. We leggen de afspraken tussen Bardo en vrijwilligers vast in een vrijwilligersovereenkomst.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het welbevinden van onze gasten? Vul dan ons aanmeldformulier in, wij nemen dan snel contact met je op. Heb je nog vragen, neem dan contact op met één van onze vrijwilligerscoördinatoren, tel: 020 333 47 00. Of mail naar: bardocoordinatievrijwilligers@hospicebardo.nl.

Zorgvrijwilligers

In Bardo: je werkt samen met een verpleegkundige in de zorg rondom de gasten en zijn/haar naasten. Zowel persoonlijke verzorging als meer huishoudelijk (maaltijd, was, licht schoonmaakwerk, opruimen e.d.)

Je bent 2x per week voor een dienst beschikbaar tussen 08.00 – 23.00 uur waarvan 1x per 5-6 weken een dienst in het weekend. Er zijn 3 diensten van 4 uur en één dienst van 3 uur. Daarnaast wordt ook één dienst per jaar tijdens een landelijke feestdag verwacht.

Ondersteuning thuis (buiten Bardo): je werkt op oproepbasis en in overleg. Bardo biedt inzet in geheel Haarlemmermeer.  Inzet is 2-4 uur tussen 08.00 – 23.00 uur bij mensen thuis. Inzet is 7 dagen per week mogelijk (meestal 1-3x per week). Flexibiliteit in dagen en uren is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan avond en weekend en/of juist overdag en 2x per week of voor langere tijd wekelijks een inzet kunnen doen. De vrijwilligers worden daarbij begeleid door de coördinator vrijwilligers. Bij een thuisinzet is de rol afhankelijk van de hulpvraag, soms gaat het puur om het aanwezig zijn, soms ook met patiënt naar buiten voor wandeling of boodschap. een luisterend oor naar patiënt en naaste en een signalerend oog voor wat zich voordoet.

Wil je meer weten en ben je geïnteresseerd? Vul dan ons aanmeldformulier in. Heb je nog vragen, neem dan contact op met één van onze vrijwilligerscoördinatoren, tel: 020-3334725. Of mail naar: bardocoordinatievrijwilligers@hospicebardo.nl. Wij nemen dan contact met je op voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.