De zorg

Een plek die aanvoelt als thuis

De meeste mensen met een beperkte levensverwachting blijven het liefst thuis in hun vertrouwde omgeving. Soms is thuisblijven door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk. Dan kan opname in een hospice uitkomst bieden. Opname in het hospice is mogelijk voor mensen bij wie de levensverwachting door de behandelend arts wordt ingeschat op drie maanden of korter. Bardo Hospice wil in deze situatie een plek zijn die aanvoelt als thuis, waar alle zorg en aandacht is voor u en uw naasten.

Opnamecriteria

Opname in Bardo Hospice kan een oplossing zijn wanneer:

  •   U of uw naaste behoefte heeft aan palliatieve zorg;
  •   De zorgvragen intensief, complex en meervoudig zijn;
  •   De zorg thuis niet (meer) gegeven kan worden.

Tijdelijke opname

Een tijdelijke opname (respijtzorg) behoort ook tot de mogelijkheden. Voor een dergelijke opname gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere opname. Het doel van deze opname kan zijn:

  •   De zorg thuis tijdelijk te ontlasten;
  •   U of uw naaste tijdens palliatieve behandelingen te ondersteunen wanneer de klachten te ernstig zijn om thuis te blijven;
  •   Symptomen en klachten te evalueren en/of te behandelen.