Rondom het levenseinde

Het belangrijkste doel is het bieden van goede zorg

Wanneer de laatste fase van het leven aanbreekt, dienen zich vaak veel vragen en onzekerheden aan. Die vragen kunnen gaan over het leven, maar ook over het levenseinde. Natuurlijk zullen tijdens de opname in het hospice de persoonlijke wensen rond behandeling en levenseinde regelmatig worden besproken.

Ons belangrijkste doel is om goede palliatieve zorg te bieden. Hierin staat niet meer de genezing, maar de kwaliteit van het leven en het verlichten van het lijden voorop. Het team van Bardo Hospice zet zich met volle overtuiging in om de kwaliteit in de laatste levensfase voor alle betrokkenen zo hoog mogelijk te maken.

Uiteindelijk bepaalt ieder mens voor zichzelf wat kwaliteit van leven is. Soms kan het lijden, ondanks alle goede zorgen, ondragelijk zijn of als ondragelijk ervaren worden. Euthanasie kan dan in het verlengde liggen van goede palliatieve zorg.

In Bardo Hospice is om die reden euthanasie binnen de voorwaarden van wet- en regelgeving niet uitgesloten. Hieraan gaat wel altijd een traject van intensieve gesprekken en een beoordeling van een tweede onafhankelijke arts vooraf. Daarom is het niet mogelijk om kort na opname tot euthanasie over te gaan. Euthanasie kan dan ook niet de reden zijn voor opname in het hospice.