Eigen bijdrage

Hoe wordt de zorg betaald?

De palliatief terminale zorg (de verpleging en verzorging) wordt met ingang van 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Voor het verblijf in Bardo Hospice geldt een eigen bijdrage van € 40,00 per dag. Dit zijn onder andere kosten voor schoonmaak, onderhoud en maaltijden. U ontvangt hiervoor tweewekelijks een rekening. Het heeft onze voorkeur dat u dit bedrag via automatische incasso betaalt. Door een aantal zorgverzekeraars worden deze kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. Vormt de eigen bijdrage een drempel voor een opname? Bespreek dit dan met ons tijdens het persoonlijke kennismakingsgesprek. We zullen dan samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar? Kijk hier voor een overzicht:
Achmea
Agis
Amersfoortse
CZ
Delta Lloyd
FBTO
Interpolis
IZA
IZZ
ONVZ
United Consumers
Univé
VGZ
Zekur
Zorg en zekerheid
Zilveren Kruis