Kwaliteit waarborgen

Bardo streeft naar continue verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening. Hiervoor stellen wij op basis van een continue verbeterproces jaarlijks prioriteiten, maken we jaarplannen en evalueren wij onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

 

Gekwalificeerde medewerkers en manier van werken

Wij werken met gecertificeerde beroepszorgkrachten en hanteren het kwaliteitssysteem van het keurmerk Prezo Hospicezorg. Ten behoeve van de verlenging van het keurmerk ondergaan wij elke drie jaar een audit, die wordt uitgevoerd door een extern bureau.

logo Prezo keurmerk eenvoudig

 

CBF erkend goed doel

De Stichting Vrienden van Hospice Bardo (SVHB) is een door het CBF erkend als goed doel. Deze erkenning toont dat we op een verantwoorde manier aan fondsenwerving en -besteding doen.

Drukwerk

 

 

 

 

 

ANBI-status

SVHB heeft bovendien de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de stichting zich inzet voor een algemeen, maatschappelijk doel. Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt, komt ten goede aan de zorg voor mensen in Hospice Bardo.

anbi