Jaarverslag Bardo 2019

Elk jaar verschijnt in deze periode het jaarverslag van Bardo over het voorgaande jaar. De activiteiten van 2019 zijn samengevat in een bondig verhaal van 20 pagina’s.

In dit verslag vind je onder andere terug welke zorg en ondersteuning in het hospice en bij mensen thuis is verleend en welke extra activiteiten er zijn aangeboden. Hoe Bardo kennis deelde met collega-zorgverleners via scholingen, congressen en symposia. En hoe Bardo het gesprek is aangegaan over verbondenheid in de laatste levensfase.

Nieuwsgierig? Sla het jaarverslag van Bardo er maar op na.
* het verslag wordt alleen digitaal beschikbaar gesteld