Keurmerk Prezo Hospicezorg voor Bardo!

Bardo heeft het keurmerk Prezo Hospicezorg behaald! Dit vernieuwde keurmerk vervangt het keurmerk voor Palliatieve Zorg wat Bardo al drie keer eerder behaalde. Het keurmerk vormt tevens een voorwaarde om lid te kunnen zijn van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN). Het toont aan dat Bardo verantwoord en kwalitatief hoogstaande zorg verleent aan haar patiënten. Het keurmerk is drie jaar geldig. Over anderhalf jaar volgt een tussentijdse audit.

 

Voor het behalen van dit keurmerk kijkt een team van auditors naar in hoeverre de gast en zijn mate van regie centraal staan. Naast de professionele zorgverlening komen ook allerlei andere onderwerpen tijdens de audit aan bod zoals de organisatorische kant, de rol en samenwerking met vrijwilligers, het kwaliteitsmanagementsysteem, de wijze van het bereiden en bewaren van voeding, medicatieveiligheid en onderhoud van het gebouw. Op alle achttien prestatievelden moet minimaal een zeven gescoord worden.

 

Auditoren spraken met allerlei Bardo-teamleden maar ook met gasten en naasten. Opvallend is volgens de auditoren dat de medewerkers en vrijwilligers er alles aan doen om de wensen en behoeften van de gast en zijn naasten te realiseren. Aandachtspunten zijn er ook. Zo waren diverse documenten beschrijvend van aard en mogen deze nog meer een resultaatgericht karakter krijgen. Daarnaast kan er meer aandacht worden besteed aan het volledig doorvoeren van een verbeter- en borgcyclus.

 

Marion Sonneveld, directeur-bestuurder van Bardo: “Het behalen van het keurmerk is voor ons een belangrijke indicator dat we het goed doen. Als lerende organisatie pakken we de verbeterpunten naar aanleiding van de audit graag met beide handen aan om te kijken hoe we het nog beter kunnen doen. Onze taak hierbij is om hoogwaardige palliatieve zorg te blijven bieden aan onze gasten en hun naasten. Het behalen van dit keurmerk is te danken aan al onze teamleden die hun taken met zoveel bevlogenheid en professionaliteit uitvoeren.”

 

keurmerk schildje IMG_3420