Kennis en ervaring delen met professionals en mensen buiten Bardo

Bardo heeft een schat aan ervaring en kennis van palliatieve zorg. Elke dag leren wij weer. We willen deze kennis continu verder ontwikkelen. Omdat we ons werk zo goed mogelijk willen doen en omdat we samen met andere professionals in de regio palliatieve zorg steeds beter willen maken. Bardo biedt de ontmoetingsplaats voor professionals in de palliatieve zorg in de regio om dit te bereiken.

Dagelijks komen de teamleden van Bardo in aanraking met hoe mensen omgaan met leven en dood en hoe verschillend dat voor iedereen kan zijn. Deze kennis willen wij ook graag delen met mensen buiten Bardo die niet werkzaam zijn in de palliatieve zorg, maar daar wel mee te maken hebben of daarin geïnteresseerd zijn.

Ontmoeten om kennis te delen

Bardo biedt zorgprofessionals geaccrediteerde bij- en nascholingen, verzorgt onderdelen van de kaderopleiding palliatieve zorg voor artsen, organiseert workshops, professionele kennismakingsbijeenkomsten en diverse stageplekken. Nieuwsgierig? Zie scholingen professionals.

Ontmoeten om het gesprek over leven en dood aan te gaan

Het klinkt misschien vreemd, maar wij gaan graag het gesprek over leven en dood aan. Dit doen wij omdat wij ervaren dat dat zinvol kan zijn, en omdat we merken dat er soms kennis over de laatste levensfase ontbreekt. Nieuwe kennis kan leiden tot nieuwe inzichten en betere keuzes die in de laatste levensfase gemaakt kunnen worden. Wij brengen dit gesprek op gang door publieke bijeenkomsten over specifieke thema’s, workshops, theatervoorstellingen, boekbesprekingen, kunst, muziek en meer.  Nieuwsgierig? Lees verder bij publieksbijeenkomsten.

Actieve deelname onderzoek

Omdat Bardo een relatief groot hospice is en zowel binnen als buiten het hospice palliatieve zorg verleent, heeft zij brede ervaring op dit gebied. Dat maakt Bardo een aantrekkelijke partner op onderzoeksgebied voor de palliatieve zorg. Daarom neemt Bardo actief deel aan lopende onderzoeken die bijdragen aan het verankeren van palliatieve zorg.

Betekenis van ‘Leerhuis’

Het begrip ‘Leerhuis’ is afkomstig uit de Joodse traditie. Bardo gebruikt de term ‘Leerhuis’ omdat dat van oudsher de plaats is waar mensen samen komen om met elkaar geschriften te bestuderen en te bediscussiëren. Het is ook mogelijk voor externen om de fysieke ruimte ‘Leerhuis’ te huren voor scholingen en bijeenkomsten over palliatieve zorg.

 

Klik hier voor de actuele agenda van het Leerhuis.