Ervaringen deelnemers

Ervaringen bijeenkomsten

In gesprek zoeken we naar wat inspireert, wat schokt en wat vragen oproept. Door dit samen te doen komen vaak interessante, nieuwe perspectieven naar voren.

 

Twee deelnemers na de bespreking van het boek  Het geheim van het Nachtegaalbos:

“Ik vond het een geslaagde avond en mijn quote is: ‘zoek de “Mot” in jezelf’ “
– Els van Dijk –

“Het ontrafelen van een sprookje bood in gesprek weer veel diepgang en verrassende gesprekken. “
-Ton van der Stelt –

 

Een deelnemer na de bespreking van het boek Tranen van liefde:

“Een aangrijpend dagboek over rouwverwerking.
Het was een bijzondere avond mede ook door de aanwezigheid van een ‘ervaringsdeskundige’, een welkome aanvulling om te komen tot een bijzonder gesprek, hetgeen zorgde voor nog meer verdieping en inleving.”
– Bernadette –

 

Een deelnemer na de bespreking van het boek  De acht bergen:

“Een verhaal over de vriendschap tussen twee eenzelvige mannen die het liefst hoog in de bergen zijn. Het is een vriendschap met weinig woorden. Het boek riep bij ons verschillende vragen op: Wat ís vriendschap, waar vind ik stilte? Hoe en met wát voel je je verbonden? Kun je in je laatste levensfase geluksmomenten ervaren?
Het was bijzonder om de verschillende ideeën en verhalen van elkaar te horen.

– Marja –