Huren van het Leerhuis

Voor relevante externe doelgroepen is het mogelijk om de ruimte te huren, mits de activiteiten niet tot overlast zijn voor onze gasten.  Mocht u interesse hebben in de huur van ons leerhuis, neem dan contact op met de coördinator algemene zaken, tel 020 333 47 00. Wij beoordelen uw aanvraag en bij akkoord informeren wij u over de verdere gang van zaken.