Publicaties

“Vergis je niet. Ook jij gaat dood. Alleen heeft mijn dood zich aangekondigd. Daarom zit ik nu in dit hospice.”

Respicere – Besef van sterfelijkheid geeft vrijmoedigheid

Verdieping van onderling contact door besef van eigen sterfelijkheid. Een pleidooi gehouden op het  Elckerlijckcongres 2017 en gepubliceerd in Pallium (jaargang 20, februari 2018, nummer 1).


“Ben ik niet laf dat ik de behandeling niet onderga?”
Ziekte die steeds weer voor een nieuwe situatie zorgt en heftige, soms tegenstrijdige, emoties oproept.

Dynamiek rondom het levenseinde

Een artikel dat verscheen in Psychosociale Oncologie  (jaargang 2018, editie 2, pag. 16-17) over Emotionally Focused Therapy als interventie in de palliatieve zorg. Meer informatie: www.nvpo.nl


De meeste mensen die verblijven in een hospice overlijden binnen drie maanden na opname. Als de lichamelijke conditie tegen de verwachting in stabiliseert of zelfs verbetert, is het hospice voor deze patiënt dan nog wel de juiste verblijfplaats?

Moreel beraad – Als het overlijden in het hospice uitblijft

Dit artikel verscheen in Pallium (jaargang 17, juli 2015, nummer 3). Hoe moreel beraad kan helpen bij het maken van moeilijke (beleids)keuzes.