Publicaties

“Ben ik niet laf dat ik de behandeling niet onderga?”
Ziekte die steeds weer voor een nieuwe situatie zorgt en heftige, soms tegenstrijdige, emoties oproept.

Dynamiek rondom het levenseinde.

Een artikel dat verscheen in het tijdschrift Psychosociale Oncologie  (jaargang 2018, editie 2, pag. 16-17) over Emotionally Focused Therapy als interventie in de palliatieve zorg. Meer informatie: www.nvpo.nl