De stilte doorbroken

Scholing ‘De stilte doorbroken’

 

Een scholing rond het ‘ambacht’ van de palliatieve zorg en ‘stilte’ in het vak.

 

Algemeen

Palliatieve zorg is een ambacht dat in teamverband geboden wordt. Tegelijkertijd speelt iedere zorgverlener een belangrijke rol. Het leggen van contact met patiënten en diens naasten in deze intensieve fase confronteert zorgverleners met de eigen sterfelijkheid. De manier waarop we omgaan met onze eigen sterfelijkheid bepaalt de invulling van zorg in de praktijk van alledag. 

 

Deze scholing nodigt uit om vanuit verschillende disciplines de persoonlijke opvattingen over kwetsbaarheid en hoe dat de zorg beïnvloedt te onderzoeken. De hulpverlener is immers zelf onderdeel van de therapeutische interventie binnen de palliatieve zorg.

 

In deze interactieve scholing vormt de dagelijkse palliatieve praktijk het uitgangspunt. Het boek ‘Omdat we leven’ vormt – met de hoofdstukken ‘Ambacht’ en ‘Stilte’ – hierbij het startpunt, maar zeker niet het eindpunt. De verdiepende opdrachten helpen om vanuit verschillende disciplines op persoonlijke ervaringen te reflecteren. De aangereikte theorie verdiept en nodigt uit om breder het ambacht van palliatieve zorg vorm te geven.  

 

Leerdoelen 

Aan het eind van de scholing:-

-is de deelnemer in contact gekomen met de eigen sterfelijkheid en de kwetsbaarheid die dat oproept.

-heeft de deelnemer de invloed van de eigen attitude t.a.v. invulling van zorg ervaren.

-kan de deelnemer aansluiten bij de behoeftes en kwetsbaarheid van de patiënten door middel van bewustwording vanuit de eigen persoonlijke kwetsbaarheid.

-kan de deelnemer omgaan met stilte en woordenloosheid. 

-is de deelnemer in staat om vanuit vrijmoedigheid palliatieve zorg te verlenen.

 

Doelgroep

Zorgverleners die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De scholing is bewust interdisciplinair en is dus open voor bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen.

 

Praktisch

Tweetal digitale ontmoetingen van 2,5 uur. 

Begeleiding door Bert Buizert (directeur stichting STEM), Jan Berkvens (geestelijk verzorger) en Christiaan Rhodius (specialist ouderengeneeskunde/arts palliatieve geneeskunde)

Data: dinsdag 21 juni en 5 juli van 14.30 tot 17.00 uur.

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN, NVvPO en SKGV.

Aanmelding: leerhuis@hospicebardo.nl

Kosten: 150 euro per deelnemer 

 

(of 170 euro inclusief toegestuurd exemplaar van het boek ‘Omdat we leven’ 
https://libris.nl/boek?authortitle=christiaan-rhodius/omdat-we-leven–9789492495938)