Met vlag en wimpel: 20 jaar Bardo

Eind 2021 viert Bardo haar twintigjarig bestaan. Twee decennia palliatieve zorg in de Haarlemmermeer. Bardo toen, nu en in de toekomst, dat is iets om trots op te zijn en lopende dit jaar met elkaar te vieren. Bardo opende haar deuren op 10 december 2001 dankzij de initiatiefnemers Toos van der Kamp en Neeltje Zoet en is uitgegroeid tot een eigentijdse maatschappelijke organisatie. Want Bardo beweegt door. Palliatieve zorg is bij uitstek teamwork en multidisciplinair van aard, zowel binnen Bardo als in de Ondersteuning Thuis. Met een actieve voorlichting en educatie ondernemen we tal van activiteiten om onze kennis en kunde op het palliatieve vlak te delen. Wij voelen ons bevoorrecht om palliatieve zorg te mogen bieden en rust en vertrouwen te brengen. Ook de komende twintig jaar.