Nieuwe directeur-bestuurder voor Bardo

De Raad van Toezicht van Stichting Bardo is verheugd te kunnen mededelen dat met ingang van 1 september 2019 Simone Koops-Ouwerkerk wordt benoemd als directeur-bestuurder van Stichting Bardo. Zij volgt Marion Sonneveld op die na zeven jaar afscheid neemt als directeur-bestuurder.

 

Simone is van origine jurist en is sinds 1991 werkzaam in de gezondheidszorg. Zij heeft diverse functies gehad op MT- en directieniveau, met name in de ziekenhuissector. Meest recent was zij als netwerkdirecteur verantwoordelijk voor de oncologische samenwerking tussen drie ziekenhuizen in Gelderland. Zij heeft hart voor de palliatieve zorg en kent Bardo nog uit het verleden als bestuurder van de Stichting Vrienden van Hospice Bardo.

 

Haar uitgebreide ervaring in de zorgwereld zal goed van pas komen. Bovendien zal zij haar kennis en ervaring met betrekking tot vraagstukken op het gebied van positionering, samenwerking en organisatie-ontwikkeling kunnen inzetten voor de verdere invulling van de ambitie van Bardo.

Simone Koops