Nieuwe voorzitter Stichting Vrienden van Hospice Bardo

Op 1 februari jl. droeg voorzitter Frans van der Riet de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Dick Winters.

Frans van der Riet was sinds jaren betrokken bij Bardo, waarvan de laatste 5 jaar als bestuurslid. In 2010 volgde hij George Görtemöller op als voorzitter. Frans heeft afgelopen jaren zijn netwerk en talenten met verve op veel verschillende vlakken ingezet ten behoeve van Bardo. Zo is hij één van de grondleggers van ons bekende Golftoernooi. Bardo kan zich gelukkig prijzen met een Vriend als Frans van der Riet en zijn tomeloze inzet voor Bardo van de afgelopen jaren.

Gelukkig is er een goede opvolger gevonden in de persoon van Dick Winters, ook geen onbekende voor Bardo. Vanaf het begin ondersteunt hij Bardo en draagt hij de organisatie en deze zorg een warm hart toe. Hij zal zich inzetten voor het verder toekomstbestendig maken en de noodzakelijke fondsenwerving in de komende jaren.