Vrijwilliger bij u thuis

Tijd en aandacht voor patiënt èn naaste

Iemand die ongeneeslijk ziek is, wil veelal het liefst zolang mogelijk thuisblijven. De zorg voor iemand kan echter intensief en zwaar worden voor de naasten. Bardo beschikt over een team van deskundige vrijwilligers die zowel de zieke als de naasten kunnen bijstaan. De vrijwilligers hebben de tijd, aandacht en kennis om u in deze situatie te ondersteunen, een luisterend oor te bieden en er te zijn. Zij voeren geen medisch-verpleegkundige en huishoudelijke taken uit. Maar voor uw naasten kan het belangrijk zijn om wat tijd en ruimte voor zichzelf te hebben om op adem te komen en energie op te doen, zodat zij de zorg beter kunnen volhouden.
In sommige gevallen is er geen sprake van naasten rondom de zieke. De vrijwilliger(s) van Bardo kunnen deze rol dan op zich nemen door met regelmaat een aantal uren ingezet te worden bij de zieke thuis.

Inzet vrijwilliger en overige vragen

Wilt u de inzet van een vrijwilliger aanvragen of heeft u hierover eerst nog vragen? Neem dan contact op met de coördinator vrijwilligers om samen te bespreken welke hulp nodig is en hoe deze vorm kan krijgen. Tijdens de inzet is er regelmatig contact en kan de hulp van de vrijwilligers worden veranderd of frequenter worden ingezet.

Contact

U kunt contact opnemen met de coördinator vrijwilligers via tel. 020 – 333 47 00 of e-mail        coordinatievrijwilligers@hospicebardo.nl.