Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bardo bestaat uit onderstaand genoemde, onbezoldigde leden:

Voorzitter (per 01-11-2014): dhr. R. Steenbeek – Zelfstandige inzake toezicht, bestuur en advies
Lid (per 13-08-2014): dhr. S.A. Hartman – Interim Manager, Director S.A. Hartman Management BV
Lid (per 13-08-2014): dhr. A. Beeker – Internist hemato-oncoloog Spaarne Gasthuis
Lid (per 19-10-2015):  dhr. M.F. Witte – Zelfstandig gevestigd financieel manager

 

V.l.n.r. dhr. Steenbeek (voorzitter), dhr. Beeker, dhr. Hartman en dhr. Witte.
V.l.n.r. dhr. Steenbeek (voorzitter), dhr. Beeker, dhr. Hartman en dhr. Witte.

 

Mevrouw M. Sonneveld is door de Raad van Toezicht van Stichting Bardo benoemd als directeur-bestuurder. Zij vertegenwoordigt Stichting Bardo en is verantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting.

 

De Raad van Toezicht keurt op voorstel van de directeur-bestuurder de begroting, de jaarrekening en het inhoudelijke jaarplan goed en houdt toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid.