Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bardo bestaat uit onderstaand genoemde, onbezoldigde leden:

Voorzitter                            Dhr. R. Steenbeek – Zelfstandige inzake toezicht, bestuur en advies
Lid                                         Dhr. S. Hartman – Interim Manager, Non-Executive Director S.A. Hartman
Lid                                         Dhr. A. Beeker – Internist hemato-oncoloog Spaarne Gasthuis
Lid                                         Dhr. M. Witte – Auditdirector gezondheidszorg Deloitte Accountants

 

Mevrouw M. Sonneveld is door de Raad van Toezicht van Stichting Bardo benoemd als directeur-bestuurder. Zij vertegenwoordigt Stichting Bardo en is verantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting.

De Raad van Toezicht keurt op voorstel van de directeur-bestuurder de begroting, de jaarrekening en het inhoudelijke jaarplan goed en houdt toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid.