Stichting Vrienden van Hospice Bardo

De financiering van de palliatieve zorg en de verdere ontwikkeling daarvan is geen vanzelfsprekendheid. Stichting Vrienden van Hospice Bardo (SVHB) ondersteunt Stichting Bardo hierin. SVHB richt zich op het werven van fondsen die ondersteunend zijn aan de exploitatie van het hospice (Stichting Bardo) of die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de dienstverlening. Particulieren en organisaties steunen Stichting Bardo via SVHB met grote en kleine donaties, een vaste bijdrage, giften in natura of legaten. SVHB levert zo een bijdrage aan het goed functioneren van het huis en een optimaal verblijf voor onze gasten.

 

ANBI-status
SVHB heeft de wettelijke status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit betekent dat de stichting zich inzet voor een algemeen, maatschappelijk doel. Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt, komt ten goede aan de zorg voor mensen in Hospice Bardo.
anbi

 

 

 

 

CBF erkend goed doel
SVHB is een CBF erkend goed doel. Het CBF is de toezichthouder van de goede doelensector en toetst organisaties aan de opgestelde normen, zodat u zeker weet dat uw geld goed terecht komt. De CBF-erkenning is drie jaar geldig. Door op onderstaand logo te klikken is het CBF Erkenningsrapport in te zien.

 


 

 

Vriend worden?
Lees meer over hoe u vriend van Bardo kunt worden.

 

Adres en bankgegevens
Stichting Vrienden van Hospice Bardo
Antwoordnummer 238
2130 VB Hoofddorp

Bankrekeningnummer (IBAN): NL 89 RABO 0324 5720 93
BIC: RABONL2U