Veelgestelde vragen

Wat is een hospice?

Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer waar palliatieve terminale zorg wordt gegeven. Ongeneeslijk zieken kunnen hier worden verzorgd tot aan hun overlijden.
Wat is het verschil tussen high care en bijna-thuis-huizen?
Hospice Bardo is een high care hospice. Hier wordt 24 uur per dag palliatieve terminale zorg geboden door een vast team van onze eigen artsen, beroepskrachten en vrijwilligers. Deze zorg is gericht op de patiënt en diens naasten. In een bijna-thuis-huis wordt de medische zorg door de eigen huisarts verricht. Verzorgers en wijkverpleegkundigen van de thuiszorg geven hier, net als thuis, de dagelijkse zorg.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt aan mensen die niet meer beter kunnen worden. Het doel van deze zorg is om pijn en andere lichamelijke en geestelijke klachten te verlichten. Bij palliatieve zorg kan iemand niet meer genezen. Wel kan er veel gedaan worden om de kwaliteit van leven in deze laatste fase zo goed mogelijk te laten zijn. Bij Bardo bieden we onze patiënten en hun naasten hulp bij alle vragen en ongemakken die een ongeneeslijke ziekte met zich meebrengt. Dit doen we door fysieke, mentale, sociale en spirituele ondersteuning te bieden in de laatste levensfase.

Hoe weet ik dat Bardo kwaliteit levert?

Bardo heeft als doel om patiënten de beste palliatieve zorg te bieden. Dit doen we door onze patiënten altijd actief te infomeren, te begeleiden en te behandelen. We proberen altijd goed te luisteren naar de patiënt en in te spelen op de individuele situatie. Onze missie en visie hebben we vormgegeven in ons kwaliteitsbeleid. Op basis van het PREZO-keurmerk wordt gemeten in hoeverre Bardo dit in de dagelijkse praktijk weet te realiseren. Een extern bureau controleert onze organisatie, onder meer op basis van de prestaties die medewerkers, vrijwilligers en de organisatie leveren aan patiënten en hun naasten. Ook maken we gebruik van een kwaliteitshandboek.

Wat zijn de kosten van verblijf in het hospice?

De kosten voor verpleging en verzorging worden betaald door de zorgverzekeraar van de patiënt. Bardo berekent € 41,50 per dag  door als eigen bijdrage. Hieronder verstaan wij onder andere kosten voor schoonmaak, onderhoud en maaltijden. Hiervan sturen wij tweewekelijks een factuur. Automatische incasso heeft onze voorkeur qua betaling. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en polis wordt dit bedrag gedeeltelijk of geheel vergoed. Vormt de eigen bijdrage een drempel voor een opname? Dan kan dit tijdens de intake worden aangegeven waarbij we samen zullen zoeken naar een passende oplossing.

Hoe lang mogen mensen in het hospice blijven?

De zorg en ondersteuning die Bardo verleent, is bestemd voor mensen met een beperkte levensverwachting (korter dan drie maanden) die palliatieve zorg nodig hebben. Een tijdelijke opname voor patiënten in de palliatieve fase, waarbij vooraf de duur van de opname wordt afgesproken, behoort ook tot de mogelijkheden.

Stel dat de opname langer duurt dan 3 maanden, moet je dan weg?

Als tijdens de opname de toestand van de patiënt stabiliseert of verbetert, wordt in overleg met de patiënt en zijn naasten uitgekeken naar een alternatief, bijvoorbeeld een verpleeghuis of weer terug naar huis.

Hoe gaat Bardo om met een verzoek voor euthanasie?

Soms kan het lijden van de patiënt, ondanks alle goede zorgen, ondragelijk zijn of als ondragelijk ervaren worden. Euthanasie kan dan in het verlengde liggen van goede palliatieve zorg. In ons hospice sluiten we euthanasie binnen de voorwaarden van wet- en regelgeving daarom niet uit. Wel gaat er aan euthanasie altijd een traject van intensieve gesprekken vooraf. Het verzoek tot euthanasie moet bovendien altijd beoordeeld worden door een tweede onafhankelijk arts. Het is bij ons daarom niet mogelijk om kort na opname tot euthanasie over te gaan. Euthanasie kan dan ook niet de reden zijn voor opname in het hospice.

 Wat is de rol van vrijwilligers bij Bardo?

Bij Bardo werken circa 160 vrijwilligers die hulp bieden in het hospice en bij mensen thuis. Speciaal daartoe opgeleide zorgvrijwilligers ondersteunen de verpleegkundigen. Zij helpen onder andere in de keuken, huiskamer en tuin. De receptie wordt ook door vrijwilligers bemenst. Dankzij hun toewijding en inzet kan Bardo zorg op maat bieden. Er is voldoende aandacht en tijd voor de patiënten, hun naasten en hun wensen en behoeften.

Hoeveel kamers zijn er in het hospice?

In het hospice zijn tien ruime eenpersoonskamers. Deze kamers zijn volledig ingericht en voorzien van een eigen badkamer en keuken. De kamers op de bovenverdieping hebben een balkon en de kamers op begane grond hebben een stukje tuin. Naar wens kan de kamer verder aangekleed worden met bijvoorbeeld eigen meubels, foto’s en schilderijen.

Wat zijn de bezoektijden van het hospice?

Bezoek is altijd welkom, maar na 22.00 uur ‘s avonds willen wij graag de rust in huis bewaren voor onze patiënten. Waken is hierop een uitzondering. Als u incidenteel bij uw naaste wilt logeren, kijken we in overleg met u naar de mogelijkheden en maken we praktische afspraken.

Is er internet beschikbaar (Wi-Fi) in het hospice?

In het hele hospice is gratis internet (via Wi-Fi) beschikbaar. Om hiervan gebruik te maken, dient u wel gebruik te maken van uw eigen laptop of mobiele apparatuur.

Zijn huisdieren welkom in het hospice?

U mag een klein huisdier (zoals een vogel of vis) meenemen naar het hospice, zolang het geen overlast veroorzaakt voor andere patiënten of medewerkers. Het meebrengen van een huisdier gebeurt wel altijd in overleg. De verzorging van de huisdieren is een taak van de familie. Honden en katten mogen op visite komen.

Wordt er vers gekookt in het hospice?

In de huiskamer bevindt zich de keuken waar dagelijks verse maaltijden worden bereid. U mag altijd verzoeken indienen voor het menu.  Ook aan speciale verzoeken, bijvoorbeeld een harinkje van de markt, zullen wij waar mogelijk gehoor geven.
Voor naasten is mee-eten mogelijk tijdens de waakperiode. We brengen hier een kleine vergoeding voor in rekening (lunch € 3,50 p.p. en diner € 7,50 p.p).

Mag er gerookt worden in het hospice?

Roken op de kamer is niet toegestaan. Per 1 januari 2022 is de rookruimte gesloten conform wettelijke bepaling. U kunt wel roken in de tuin of op de balkons bij de kamers.

Hoe regel ik een opname in het hospice?

De aanmelding voor opname kan geregeld worden door uw huisarts, een medewerker van het ziekenhuis of door uzelf of uw naaste. Leeftijd, levensovertuiging en culturele achtergrond spelen geen rol bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor opname.

Voorwaarde voor opname
Voor opname in het hospice heeft elke patiënt een ‘thuiszorg indicatie met verpleging en verzorging’ nodig. De benodigde zorg wordt geïndiceerd door Bardo.

Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan een opname hebben we een persoonlijk gesprek met u en uw naaste(n). Dit doen we om kennis te maken en om de zorgvraag in kaart te brengen. Tijdens dit gesprek bespreken we of Bardo u de juiste hulp kan bieden. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op de plek waar u op dat moment verblijft, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis. Wanneer u van buiten de regio komt, zal de intake telefonisch plaatsvinden.

Opname in het hospice
We streven ernaar om u zo snel mogelijk op te nemen in ons hospice. Als er toch een wachtlijst is, zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld door tot aan opname ondersteuning thuis te bieden.

Hoe regel ik de inzet van een casemanager in de thuissituatie?

U kunt uzelf of uw naaste aanmelden via het aanmeldformulier. Dit kunt u faxen naar 020 – 333 47 01 of mailen naar casemanager@bardothuis.nl

Wilt u eerst overleggen? Neem dan contact op met Bardo via tel. 020 – 333 47 00 en vraag naar de Casemanager Ondersteuning  Thuis.  Of mailt u uw verzoek naar het bovengenoemde e-mailadres.

Na aanmelding volgt een huisbezoek ter kennismaking. Van daaruit maken we verdere afspraken en stellen we bij vervolg een zorgplan op.

Kosten en eigen bijdrage
De huisbezoeken worden bij de zorgverzekeraar vergoed als advies, instructie en voorlichting (AIV).

Hoe regel ik de inzet van vrijwilligers thuis?

Bardo werkt met speciaal opgeleide vrijwilligers die ook inzetbaar zijn bij u thuis. Neem voor meer informatie of het aanvragen van vrijwilligershulp contact op met onze Coördinator Vrijwilligers via tel. 020 – 333 47 00 of mail naar coordinatievrijwilligers@hospicebardo.nl.