Missie

De missie van Bardo is ‘bevorderen dat mensen in de laatste fase van hun leven optimale kwaliteit van leven ervaren door veiligheid, rust en vertrouwen te bieden in dat wat komt’.

De wensen en zorgbehoefte van de gast (en zijn naasten) staan centraal bij de zorgverlening. Levensovertuiging, ervaringen en levensstijl geven richting aan deze zorg. Alle aandacht gaat uit naar de patiënt en de naasten.

Ondanks de vaak verdrietige omstandigheden, wordt er in Bardo optimaal geleefd en genoten van wat er nog is.