Visie

De visie van Bardo is ‘bevorderen dat mensen in de laatste fase van hun leven, optimale kwaliteit van leven ervaren, zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen verblijven of kunnen verblijven in het beste alternatief na thuis’.

De wensen en zorgbehoefte van de gast (en zijn naasten) staan centraal bij de zorgverlening. Levensovertuiging, ervaringen en levensstijl geven richting aan deze zorg. Alle aandacht gaat uit naar de gast en de naasten.

Ondanks de vaak verdrietige omstandigheden, wordt er in Bardo optimaal geleefd en genoten van wat er nog is.