Rabobank schenkt veiligheidsbrillen
Rabobank Haarlemmermeer heeft tientallen veiligheidsbrillen geschonken aan Hospice Bardo. Namens het team hartelijk dank!