Rabobank steunt project Bardo met € 20.000!

Namens het Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol overhandigde Ruud van Hecke, samen met enkele leden van de ledenraad, Bardo op woensdag 13 juli een cheque van € 20.000. Bardo gaat het leeuwendeel van dit bedrag inzetten voor de uitbreiding van psychosociale ondersteuning aan ongeneeslijk zieke mensen die thuis verblijven.

Het streven van Bardo Ondersteuning thuis is het welbevinden van ongeneeslijk zieke mensen te verhogen. Bardo doet dit onder andere door de inzet van de casemanager en vrijwilligers bij mensen thuis. Deze financiële impuls wordt ingezet om het programma psychosociale ondersteuning uit te bouwen. De activiteiten zoals lotgenotencontact, themabijeenkomsten, BLOEMEN in Bardo (schildersessies met een kunstenaar), het schrijven van je levensverhaal en rouwbegeleiding etc. worden aangeboden in  Bardo’s Trefpunt.

De activiteiten zijn bestemd voor ongeneeslijk zieken, hun naasten en mantelzorgers.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Bardo, 020 333 4700

Op de foto: Dick Winters, Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Ruud van Hecke, Marion Sonneveld en enkele leden van de Ledenraad, op de voorgrond worden bloemen geschilderd.

 

dsc_3953-2