Rijkscampagne over palliatieve zorg

Onder het motto ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’ heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne gelanceerd over palliatieve zorg. Met de campagne wil de overheid mensen bewust maken van de mogelijkheden van palliatieve zorg.  Deze vorm van zorg en hulp is gericht op mensen die zich in de laatste fase van het leven bevinden.

 

Via deze campagne wordt benadrukt dat als iemand is uitbehandeld, dit nog niet het einde is van het leven en de te ontvangen zorg. Een campagne waarvoor ook Bardo input heeft geleverd en die Bardo dan ook ten volste ondersteunt.

   

Bekijk de materialen en video’s met informatie en tips over hoe mensen een gesprek kunnen beginnen over de laatste levensfase en welke ondersteuning ze hierbij kunnen krijgen via de campagnewebsite: https://www.overpalliatievezorg.nl