Terugblik vertoning film Truman

‘Een prachtige en emotionele film met af en toe een luchtige noot.’

‘Het helpt om erover te praten met dierbaren om mij heen die ongeneeslijk ziek zijn.’

Hierboven een aantal reacties van bezoekers over de film ‘Truman’ die Bardo 9 oktober in Het Oude Raadhuis voor geïnteresseerden vertoonde. Christiaan Rhodius, arts bij Bardo, leidde de film in met een kort betoog over dat de film goed illustreert wat het voor mensen in de palliatieve fase kan betekenen om het gesprek te kunnen aangaan.

 

Deze filmavond organiseerde Bardo in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Rondom deze dag brengen organisaties die actief zijn in de palliatieve zorg wereldwijd deze vorm van zorg (zorg voor mensen in de laatste levensfase) extra onder de aandacht. Hierbij willen willen we het belang benadrukken van een mensgerichte benadering en vroegtijdig nadenken en praten over de laatste levensfase. Op die manier willen we eraan bijdragen om eindigheid een plek te geven in het leven van mensen en in organisaties en om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven tot het einde.