Terugkomen in je kracht na verlies

Bardo start in november met de begeleiding van nabestaanden.

Deze rouwgroep is bestemd voor mensen die een dierbare zijn verloren en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De eerste tijd na het verlies krijg je vaak steun van mensen om je heen. Na enige tijd verwacht men dat het leven weer gewoon wordt, ook voor jou, terwijl je dan juist behoefte hebt aan een klankbord, een luisterend oor, aan mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, aan deskundige begeleiding. En niet alleen om je verdriet te uiten, maar ook om je leven dat zo ingrijpend veranderd is, weer vorm te geven, om het verlies in je leven in te passen en een nieuw evenwicht te vinden.
Door deel te nemen aan deze rouwgroep, voel je je gesteund en ontstaat er naast inzicht in eigen rouw ook ruimte om nieuwe zingeving te vinden in het leven zonder de aanwezigheid van de overledene.

De groep van maximaal acht deelnemers bestaat uit nabestaanden van overledenen die zorg hebben ontvangen van Bardo zowel in het Hospice als via Ondersteuning thuis.
De begeleiding wordt gegeven door Joke Schippers, zij is een erkend rouwtherapeut. Voorafgaand aan deelname zal er een kennismakingsgesprek met haar plaatsvinden.

De 10 bijeenkomsten duren elk 2,5 uur en kennen allen een eigen thema:
• Kennismaking en verhaal
• Heb je afscheid kunnen nemen?
• Uitvaart
• Omgeving
• Wat kom je allemaal tegen in de rouw?
• Gevoelens en gedachten
• Keuze thema
• Keuze thema
• Afscheid van de groep/evaluatie en toekomst, afspraken voor terugkombijeenkomst
• Terugkombijeenkomst

Waar: ’t Trefpunt / voor Steun en Advies in Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp
Tijd: 13.30-16.00 uur
Kosten: De eigen bijdrage voor de hele cyclus is € 325 p.p.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunt u dit bedrag declareren onder Alternatieve zorg.
Indien financiering niet geregeld kan worden kunnen we andere mogelijkheden verkennen.
Data: Kennismakingsgesprekken op 7 en 14 november.
Bijeenkomsten 2016: 21 en 28 november, 12 en 19 december
Bijeenkomsten 2017: 9, 16, 23 en 30 januari en 6 februari
Terugkombijeenkomst 13 of 20 maart 2017

Voelt u zich aangesproken en wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@hospicebardo.nl o.v.v. Rouwgroep met uw naam & telefoonnummer. Telefonisch aanmelden kan ook: 020-3334700