Aanmelden voor 't Trefpunt

Aanmelden voor het Trefpunt

Uw patiënt kan als hij nog thuis woont gebruik maken van het Trefpunt. Het Trefpunt is een aanvullende dienstverlening in het zorgaanbod. We begeleiden de patiënt in een ontspannen en huiselijke omgeving tijdens de palliatieve fase van zijn ziekte. Ook bieden we zorg aan zijn naasten.

De diensten van het Trefpunt zijn heel divers. Zo bieden we vanaf het najaar 2014 lunchbijeenkomsten, creatieve activiteiten en wellness behandelingen aan. Verder is er een verpleegkundig inloopspreekuur waar patiënten met hun vragen terecht kunt.

Wilt u een aanmelding voor het Trefpunt regelen? Neem dan contact op met Bardo, tel: 020 333 47 00, of mail naar: info@hospicebardo.nl.