Inzet van een gespecialiseerd verpleegkundige

Onze verpleegkundige consulent Ondersteuning Thuis ondersteunt en begeleidt uw patiënt tijdens zijn of haar ziekteproces. Door de specifieke deskundigheid en ervaring van onze consulent kunnen lichamelijke of geestelijke klachten vroeg herkend en behandeld worden. Vaak heeft de consulent ook ervaring in een ander gebied van de gezondheidszorg zoals oncologie, hartfalen of COPD. Zo kan de consulent ook voorlichting en advies geven bij vragen over de ziekte, behandelingen en de gevolgen daarvan. Daarnaast werken we nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners uit de thuiszorg en het ziekenhuis. Onze consulent kan dus veel voor uw patiënt betekenen, zeker als de consulent al vroeg wordt ingeschakeld.

Kennismakingsgesprek en zorgplan

Na de aanmelding plant de consulent een huisbezoek bij de patiënt om kennis te maken en de zorgvraag te inventariseren. Van daaruit maken we verdere afspraken en stellen we een zorgplan op.

Aanmelden voor Ondersteuning thuis

U kunt Ondersteuning thuis aanvragen door contact op te nemen met Bardo via tel. 020 – 333 47 00. Vraagt u naar de Verpleegkundige Consulent Ondersteuning Thuis. Of mailt u naar consulent@bardothuis.nl.

Kostenregeling en vergoeding

De eerste vijf huisbezoeken van de gespecialiseerd verpleegkundige worden onder AIV door de zorgverzekeraar vergoed. Hierna is een indicatie nodig.