Rondom het levenseinde

Bij opname in het hospice van Bardo bespreken we de persoonlijke wensen van uw patiënt rond behandeling en levenseinde worden besproken. Daarbij is goede palliatieve zorg bieden met nadruk ons belangrijkste doel.

In sommige situaties brengt ook goede palliatieve zorg te weinig verlichting en dan kan het voorkomen dat euthanasie in het verlengde ligt van goede palliatieve zorg.
In ons hospice is om die reden euthanasie niet uitgesloten. Echter, omdat aan euthanasie een traject van intensieve gesprekken voorafgaat en ook een beoordeling van een tweede onafhankelijk arts vereist, is het niet mogelijk om kort na opname tot euthanasie over te gaan. Euthanasie kan dan ook niet de reden zijn van opname in het hospice.